Dissabte 12

Juliol de 2014

FINANÇAMENT AJUNTAMENTS

El govern destina 56 milions d'euros al món local

11/03/2014 14:38h

Àudios:

Aquests diners permetran compensar als ajuntaments els imports deixats de percebre arran de la variació dels criteris d'assignació dels Fons de Cooperació Local de Catalunya del 2013. Més de 52 milions es destinaran als ajuntaments i la resta als consells comarcals.

 

 

L'acord concreta el compromís del govern al ple del Parlament del 23 de gener passat de contrarestar les quanties econòmiques que alguns ajuntaments catalans havien deixat de percebre per part de la Generalitat en la convocatòria del FCLC corresponent a 2013. A causa de les restriccions pressupostàries que va comportar la pròrroga de l'exercici 2013, el Departament de Governació i Relacions Institucionals es va veure obligat a aplicar unes regles diferents per a la distribució dels FCLC per a ajuntaments. El criteri adoptat va prioritzar garantir la percepció d'ingressos als municipis amb majors necessitats, amb l'objectiu que la suma dels imports percebuts, corresponents a la participació en els ingressos de la Generalitat i de l'Estat, no fos inferior a la percebuda pels mateixos conceptes durant l'anualitat anterior.

Escolta'ns «

Mira'ns «