Dilluns 26

Agost de 2019

El Centre Interreligiós, un model a seguir per a la integració d’immigrants

01/06/2006 10:00h

El Centre Interreligiós de Barcelona, un servei municipal que treballa per a la bona convivència de les diverses expressions religioses que hi ha a la ciutat, ha estat un dels convidats de la trobada anual del projecte europeu d'Indicadors d'Integració d'Immigrants, I3. Aquesta projecte, que treballa per mesurar el grau d'integració dels immigrants a la Unió Europea, ha considerat que el centre barceloní és un bon exemple per aconseguir la integració dels nouvinguts en l’àmbit local. El projecte I3 és una iniciativa on participen sis països europeus amb l'objectiu de buscar indicadors comuns que serveixin per mesurar el grau d’integració de les persones immigrants que viuen a la Unió Europea. Aquesta setmana, el Projecte ha celebrat la seva segona trobada a Berlín, on ha convidat les experiències que, segons el seu parer, són més innovadores i poden servir d’exemple a l’hora de pensar polítiques integradores.

Des de Barcelona, ha acudit el Centre Interreligiós (CIB), que ha exposat la seva experiència i les diferents línies de treball que té en marxa en matèria d’integració d’immigració. Els organitzadors del certamen l’han convidat com a exemple d’una "bona pràctica" en l’àmbit local per a la integració i pel fet de ser una experiència innovadora, que ha donat resultats òptims i que s’ha realitzat de forma permanent en un municipi.

Durant la seva participació, el coordinador del CIB, Francesc Rovira, ha recordat que, tot i que aquest centre no està concebut com un servei d’atenció específica per a immigrants, sinó que va dirigit al conjunt de la ciutadania, gràcies a la seva tasca han aconseguit facilitar la integració de molts nouvinguts. I és que, segons aquest centre, les entitats religioses constitueixen “una de les possibles xarxes de sociacialització de la població immigrant”.

El CIB és un servei municipal de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona gestionat per la Unescocat que treballa pel respecte del dret a la llibertat de consciència i religió amb l’objectiu d’afavorir la bona relació entre les diferents comunitats religioses. Entre les seves missions hi ha detectar i fer de mediador en situacions de conflicte o tensió entre alguna comunitat religiosa i el veïnat, intervenir en casos de llocs de culte que no estan plenament regularitzats, oferir assessorament a les comunitats religioses o tenir cura de la bona convivència entre les diferents expressions religioses.

segueix-nos «