Dimecres 16

Octubre de 2019

Xarxa Audiovisual Local (XAL)

Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Cambó. Recinte Maternitat.
08028 Barcelona

Tel. +34 93 508 06 00

Correus de contacte:

Recursos Humans
Altres consultes
laxarxa@laxarxa.com