Dilluns 26

Agost de 2019

El català segueix marginat als webs de les empreses

05/01/2004 09:00h

Joan Soler i Martí, membre de l'equip de coordinadors de WICCAC

El balanç de l'any 2003 del Baròmetre de l'ús del català a Internet de WICCAC - Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d'Àmbits Cívics- no presenta gaires variacions importants. Si comparem el darrer resum de situació del 21 de desembre del 2003 amb el del mes de desembre del 2002, veiem que el percentatge global d'ús del català als webs d'empreses i organitzacions ha passat del 40,20% al 42,08%, només un 1,88% superior. La situació continua sent molt dolenta i no presenta gaires símptomes de millora. Repassant els percentatges d'ús del català, dels 34 sectors que té actualment el baròmetre, n'hi ha 23 en els quals ha pujat, 5 en què ha baixat i 6 en que no presenten variació. Malgrat que aquesta dada és positiva, com que es partia d'una situació d'un ús molt baix, no representa cap avenç significatiu. Per sectors, destaquen els avenços produïts en el de Fires i Salons i en el de Diaris i Revistes.

Si examinem les dades que presenta el resum de situació a 21 de desembre del 2003, veiem que hi ha 22 dels 34 sectors analitzats al baròmetre que tenen un percentatge d'ús del català inferior al 50%. D'aquests, 7 sectors tenen un percentatge d'ús del català del 30% al 50% (baix) i 15 sectors el tenen inferior al 30% (molt baix). D'aquests 15, n'hi ha 9 que no arriben al 20%, és a dir, només un web de cada 5 té versió en català. En l'aspecte més negatiu, destaquen els sectors d'electrodomèstics i fotografia, amb un 3,39% (2 webs de 59) d'ús del català i el de l'automòbil, amb un 0% (cap web de 44).

L'article 3 de l'Estatut de Catalunya diu "La llengua pròpia de Catalunya és el català". Doncs hi ha camps, com aquest dels webs de les empreses on no ho sembla. Si la llengua marginada fos el castellà, és ben segur que hi hauria moltes queixes. Creiem que aquesta situació tan negativa només pot millorar si tots hi posem els nostres esforços amb actituds més fermes i decidides. Principalment, i com que la majoria de les empreses, especialment les més grans i les multinacionals, no semblen prou sensibilitzades per aquesta qüestió, s'hauria de treballar des de dues vessants complementàries: des de l'administració, amb actuacions legislatives, i amb la intervenció dels usuaris i consumidors, exigint que siguin respectats els nostres drets lingüístics.

Canvis d’actitud

Des de l'administració, i centrant-nos en Catalunya, considerem que s'hauria de modificar la llei de Política Lingüística i la seva aplicació, ja que la llei actual s'ha demostrat poc eficaç. S'hi haurien de tractar explícitament les noves tecnologies i Internet, actualment una realitat emergent que gairebé no existia quan es va redactar la Llei 1/1998 ja fa sis anys. Esperem que el nou govern de la Generalitat actuï en aquest tema de la llengua amb la rapidesa i la fermesa que la situació requereix.

Els usuaris i consumidors hauríem d'exigir sempre de ser atesos en la nostra llengua. L'article 32 de la llei de Política Lingüística, quan parla de l'atenció al públic, diu "1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya" (català i castellà). Els webs de les empreses i organitzacions són una oferta d'informació, productes i serveis com qualsevol altra i haurien d'estar sotmesos a l'aplicació de la llei.

Considerem que la política lingüística de l'administració i l'exigència dels ciutadans, com a consumidors i usuaris, són assignatures pendents que s'han de millorar. No actuar amb la fermesa i la urgència que aquesta situació requereix és una claudicació que no ens podem permetre. Cal doncs actuar al més aviat possible per evitar que la situació es deteriori fins a límits cada vegada més difícils de redreçar.

WICCAC continuarà treballant en aquest camp amb el seu Baròmetre de l'ús del català a Internet per fer pública i denunciar aquesta situació, amb l'esperança de contribuir i ajudar a normalitzar-la.

segueix-nos «