Dilluns 26

Agost de 2019

L’estat del català a Internet (1)

30/06/2003 10:00h

Joan Soler i Martí. Membre de l'equip de coordinadors de WICCAC

A les I Jornades sobre el Català a les Noves Tecnologies, organitzades per Softcatalà i celebrades els dies 6 i 7 de juny del 2003 a Barcelona, es va arribar a la conclusió que la situació del català a les noves tecnologies, i molt especialment a Internet, és bastant correcta. La conclusió es basava, especialment, en un ús del català a Internet superior al d'altres comunitats lingüístiques d'una població semblant a la dels Països Catalans. Malgrat aquesta opinió optimista, que en general compartim, hi ha al món d'Internet un camp en el qual la situació del català és molt pitjor. Es tracta dels webs d'empreses i organitzacions radicades a Catalunya i en altres llocs de parla catalana, o que hi ofereixen els seus productes i serveis, algunes d'elles amb centres molt importants. Moltes d'aquestes empreses només tenen versió del web en castellà, algunes en castellà i anglès i n'hi ha que només la tenen en anglès. La situació és especialment dolenta en les grans empreses i multinacionals: és, en efecte, molt difícil trobar alguna empresa que ofereixi de consultar el seu web en català.

Per denunciar aquesta greu situació, WICCAC, Agrupació de Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d'Àmbits Cívics, ha elaborat un estudi que anomenem Baròmetre de l'ús del català a Internet, en el qual es recullen els webs d'aquestes empreses i organitzacions (més de 1.100 webs agrupades en 34 sectors). Aquest estudi, del qual fem un resum mensual de situació amb percentatges sobre l'ús del català per sectors i total, va néixer el 12 de juny del 2002 a partir d'una tertúlia sobre l'estat del català a la xarxa convocada per laMalla Ràdio. És a dir, que el baròmetre ha fet un any, passat el qual observem que la situació no ha variat substancialment.

Les empreses i organitzacions que no utilitzen en català a les seves webs, demostren una manca total de sensibilitat, cultural i cívica, envers la llengua, tant com una manca de respecte a una bona part dels seus clients i usuaris. S'ha de fer veure que, a Catalunya i en altres llocs de parla catalana, aquestes empreses i organitzacions estan fora de la normalitat.

Hi ha voluntat?

El català és la llengua pròpia de Catalunya i d'altres terres dels Països Catalans i hauria d'estar, com a mínim, en situació d'igualtat amb el castellà. S'ha de superar l'hàbit i la inèrcia, al món de les webs, de fer-ho tot primer en castellà i deixar en segon terme l'ús del català, o ni tan sols de plantejar-se'l, amb l'excusa que tots els catalanoparlants entenen el castellà.

Tampoc no és una excusa el cost de fer la versió catalana, sobretot per a les empreses més grans, ja que actualment, si se'n necessiten, hi ha eines de traducció que ho faciliten. No fer la versió del web en català demostra senzillament que no hi cap voluntat de fer-la.

segueix-nos «