Dimarts 18

Desembre de 2018

La publicitat a Internet

13/06/1999 21:17h

Internet està experiementant grans canvis. Si abans s'enorgullia de ser un mitjà exclusivament dedicat a la informació i a l'entreteniment, ara cada vegada s'utilitza més com a mitjà publicitari. Si el que voleu és provar amb la publicitat on line, us en donem uns consells bàsics. 1. Contractar publicitat
Existeixen tres formes de contractar publicitat on line.
- "Webs de marca", com "La Vanguardia", "Prensadigital"... on tan sols cal que us dirigiu al departament de publicitat i demaneu tarifes. En aquests casos ja hi ha una certa segmentació del públic objectiu.
- "Portals", com ara "yahoo", o "Excite" amb els quals s'aconsegueixen moltes visites però per part d'un públic poc o gens segmentat. Cal contactar amb el departament de publicitat i buscar les seccions que interssen més.
- "Xarxes publicitàries", que són empreses que disposen de contractes per gestionar la publicitat de "sites" amb prestigi. En aquest cas, no hem de posar-nos en contacte amb l'encarregat de cada una d'elles.

2. On insertar la publicitat
Una vegada fixats els objectius de la campanya publicitària i el públic objectiu, s'haurà d'optar entre alguna de les tres maneres de contractar publicitat. En els tres casos, però, hem de tenir en compte que:
- No existeix el concepte de frontera geogràfica (hi ha "sites" catalans més visitats per gent de fora, i a l'inrevés)
- S'han de demanar auditories de les visites del web tant abans com durant i després de la campanya.

3. Com assolir el públic objectiu
La clau està en la segmentació. Actualment ja hi ha empreses publicitàries com Doubleclick que segmenten el públic per àmbit geogràfic, per temps, per interessos, per tipus de connexió, per tecnologia i per freqüència.

4. Quant costa anunciar-se a Internet?
El cost de posar un banner en una pàgina és variable en funció de quin sigui. És evident que resultarà més car a "Altavista" que a un web amb menys visites. En termes generals, però, el C.P.M (Cost per mil impresions, entenent com a impresió cada vegada que una persona s'exposa a un banner) sol estar entre les 3.000 i 9.000 pessetes. Com més exclusiu i segmentat és un web, més car sortirà contractar publicitat. De totes maneres, Internet es caracteritza per ser un dels mitjans amb un cost d'accés més baix.

segueix-nos «