Penedès TV

Medi ambient 2.0

03/06/2014 23:21h

La xarxa també és un exemple de bones pràctiques en l’àmbit ambiental i ens ofereix eines molt útils. Parlem de Fesedit, Ecogator i iNaturalist.org.

 

Què és 'Efectes positius'? «

Mira els programes sencers «