RECEPTES DIGITALS «

més reportatges «

Mosquits 2.0

Recomanacions digitals de la setmana

Ara que s'apropa l'estiu comencem la recepta digital amb Atrapaeltigre.com, un projecte en línia per estudiar on es troba i com es dispersa el mosquit tigre. A més, ens posem a la cuina amb l'assistent Drop i el blog Llepafils.

Cloak, Wave, Itherm

Recomanacions de la setmana

Comencem amb dos exemples oposats de l'ús que podem fer de les xarxes socials i coneixem l'app Itherm.