Diumenge 26

Maig de 2019

Comença l'enderroc de l''Hogar del Soldado'

Aquesta actuació dóna pas a la tercera fase i definitiva del Pla Director del Turó de l'Home

27/10/2010 13:34h

Aquest dimecres s'han iniciat els treballs d'enderroc de l'edificació de l'Hogar del Soldado, l'antiga cantina i biblioteca del destacament militar del Puig Sesolles, al Turó de l'Home. Una edificació de dues plantes. Aquesta actuació dóna pas a la tercera fase i definitiva del Pla Director del Turó de l'Home.

L'any 2001 ja es va iniciar l'enderroc de la caserna i la majoria de les instal·lacions del complex militar. Posteriorment (2006 i 2008), i en el marc del Conveni de col·laboració entre l'Obra Social 'la Caixa' i la Diputació de Barcelona, es van començar els treballs de restauració de tot l'entorn. Ara, en una darrera fase per acabar el projecte, calia primer traslladar el transformador i les bateries al petit recinte militar que restarà al Turó de l'Home per tal de poder enderrocar el darrer dels edificis afectats i finalitzar el projecte de restauració. Aquesta acció, que també s'emmarca dins el Conveni, permetrà iniciar la restauració definitiva del Turó de l'Home consistent en eliminar diversos elements artificials, ordenar aparcaments i camins, i poder fer una revegetació general de l'entorn.

El diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Josep Mayoral i el sotsdirector de l'Àrea de Ciència, Recerca i Medi ambient de l'Obra Social 'la Caixa', Ignasi López, han assistit aquest dimecres a l'inici de l'enderroc de la base militar construïda a finals de la dècada del setanta al cim del Puig Sesolles per tal de recuperar aquest espai natural del Parc Natural del Montseny.

L'antiga edificació, que acollia uns 60 militars, va suposar un gran impacte ambiental perquè es van haver de pavimentar més de 3.000 m2, construir una gran torre de comunicacions, dues antenes parabòliques i instal·lar els focus que il·luminaven el perímetre de la instal·lació. Des del 2001 s'han anat realitzant treballs que estan planificats al Pla Director del Turó de l'Home. Dins el Conveni entre 'la Caixa' i la Diputació s'han realitzat, des de l'any 2006, diverses actuacions: 2006: execució de la primera fase de restauració, amb una inversió de 77.625 euros i la participació d'una empresa especialitzada (TALHER, SA) i d'una empresa d'inserció (Recursos Solidaris). 2008: realització de la segona fase de restauració, amb una inversió de 140.464 euros i la participació d'una empresa especialitzada (ACYCSA, SA) i d'una empresa d'inserció (DIMAS). I ara, al 2010, aquest enderroc permetrà iniciar la tercera i definitiva fase de la restauració del Turó de l'Home.

El pressupost total del projecte és de 74.035 euros, distribuïts entre els 16.700 euros de les feines d'enderroc d'edificacions, i de 57.335 euros per la restauració del Turó de l'Home. Les actuacions seran realitzades per l'empresa DEUMAL, SA, amb un conveni de col·laboració amb l'empresa d'inserció DIMAS, Empresa d'Inserció.

Amb l'execució d'aquests tres projectes (2006, 2008 i 2010) s'hauran realitzat actuacions molt diverses: instal·lació de 1.000 m de tanca de castanyer per a la delimitació de zones de pastura, substitució de 550 m de barreres tradicionals de carreteres per barreres mixtes de fusta i acer, construcció d'un pas canadenc en àrees de pastura, enderroc de 100 m3 de murs i esglaons i d'un edifici de 100 m2 i dues plantes, construcció i restauració de murs de pedra seca, demolició i naturalització de 300 m2 de paviment asfàltic, restauració de la vegetació amb plantació d'arbustos i sembra d'espècies herbàcies en una àrea de 2.000 m2, i trasllat de transformador i equips complementaris per fer possible l'enderroc d'edificis.

segueix-nos «