Dijous 17

Octubre de 2019

Un estudi de La Xarxa revela que l’audiència mitjana de les televisions locals supera la dels canals temàtics

El consum d’aquests canals és més alt a les zones amb una identitat territorial forta

04/06/2014 06:33h

L’audiència mitjana de les televisions locals que emeten en TDT se situa actualment en l’11% i supera la de canals temàtics com Neox, Discovery Max, Paramount Channel o FDF. Així ho revela l’estudi que La Xarxa ha presentat aquest dimecres a Granollers, en el decurs del Mercat Audiovisual de Catalunya, i que recull dades qualitatives i quantitatives sobre l’audiència de les televisions locals.

L’informe ha estat elaborat per l’empresa Labrand a partir d’una onada de 5000 enquestes telefòniques fetes durant el mes de maig a les àrees de cobertura de televisions locals que emeten en TDT. Les dades obtingudes indiquen que aquests canals són una font de consum televisiu complementària a la d’altres cadenes, i que els espectadors hi recorren per estar assabentats d’allò que passa al lloc on viuen. Els informatius són, doncs, els programes més vistos. El mateix estudi indica que l’audiència és més alta a les zones amb una identitat territorial forta.

Pel que fa al 'prime time', els canals locals registren la màxima audiència a les nits (de 20h a 23h) de dilluns a divendres.

Espectadors catalanoparlants de més de 40 anys

En relació al perfil d’audiència, el gruix d’espectadors el conformen homes i dones a parts iguals d’entre 44 i 64 anys, llevat de l’àrea metropolitana, en què el públic és més jove (entre 25 i 44 anys). Majoritàriament viuen a poblacions d’entre 10.000 i 50.000 habitants, tenen un nivell d’estudis secundaris i utilitzen el català com a llengua habitual. L’estudi també assenyala que l’espectador estàndard de la televisió local es connecta a Internet com a mínim un cop al dia.

El conseller delegat de La Xarxa, Francesc Pena, ha explicat que el focus de l’estudi s’ampliarà a d’altres televisions locals i que l’objectiu és que aquesta radiografia s’actualitzi cada trimestre amb noves dades.

segueix-nos «