Dilluns 26

Agost de 2019

Organització Industrial semipresencial, Premi a la Qualitat de la Docència Universitària de la UPC

18/07/2003 13:15h

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial (ETSEIT) de Terrassa (el Vallès Occidental) ha guanyat el 6è Premi a la Qualitat de la Docència Universitària, que otorga el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’escola s’ha fet amb el premi per l’organització d’uns cursos semipresencials d’Enginyeria en Organització Industrial. Aquest és el segon any consecutiu que el Campus de Terrassa s’emporta el premi. El projecte premiat ha estat una titulació tècnica completa semipresencial que constitueix una experiència pilot a Espanya. Aquesta titulació es va posar en marxa el curs 2000-2001 i aquest curs 2002-2003 ha estat seguit per 220 alumnes. També aquest any, surt la primera promoció dels estudis.

Les innovacions d’aquesta titulació consisteixen en la utilització de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la creació d’un nou model d’aprenentatge, amb una modalitat semipresencial. L’alumne disposa d’un material docent i d’un seguiment per part del professorat però es converteix en el veritable protagonista en l’adquisició de coneixements.

Els alumnes que opten per aquest titulació acostumen a ser titulats en enginyeria tècnica i integrats al món laboral, que volen promocionar-se dintre de les seves empreses. Com que treballen, tenen dificultat per assistir a les classes i per tant es beneficien de les possibilitats d’aquest curs semipresencial.

Els resultats acadèmics han estat molts satisfactoris, segons l’UPC, si es comparen amb el mateix curs en la versió presencial. Aquesta modalitat semipresencial ha fet que els alumnes no perdin contacte amb el curs i ha fet que el curs tingui una taxa d’abandonament inferior al 10%. Les enquestes d’opinió també han revelat la satisfacció dels alumnes.

L'equip del projecte

Aquest projecte d’educació a distància ha estat dirigit per la sots-directora acadèmica i responsable dels ensenyaments semipresencials a l’ETSEIT, Eulàlia Griful. La sots-directora ha comptat amb un equip format per 64 professors i tècnics vinculats a la docència de segon cicle d’Enginyeria en Organització Industrial en modalitat semipresencial.

A l’acte de lliurament del premi, celebrat aquesta setmana, també es van premiar als integrants de la UPC que van guanyar algun premi l’any passat. Es tracta, entre d’altres, del professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) Ramon Agustí, que va obtenir la medalla Narcís Monturiol; l’estudiant de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) Ruben Dáluz, guardonat amb el Premi d’Arquitectura Any Gaudí; o l’ONG Enginyeria Sense Fronteres, premiats pels seus projectes de fi de carrera.

segueix-nos «