Diumenge 24

Març de 2019

Més d'un milió d'espanyoles usen mètodes anticonceptius poc segurs

04/10/2001 13:03h

Més d’un milió de dones espanyoles en edat fèrtil no utilitzen cap mètode anticonceptiu o mètodes poc segurs per evitar quedar-se embarassades. Aquests mètodes són el d’Ogino, el coit interromput o marxa enrera, la temperatura basal o els espermicides. Aquests són els resultats de la III Enquesta sobre Contracepció que ha fet el Grup Daphne i que va presentar la directora del programa d’atenció a la dona del Maresme de l’ICS, Carme Coll que també és la representant del grup a Catalunya. L’enquesta ha permès detectar que, tot i que s’usen més anticonceptius que fa uns anys (en concret un 20% més que fa quatre anys), moltes dones continuen quedant-se embarassades tot i que no ho desitgen. Per fer l’enquesta s’han entrevistat 2.218 dones. D’aquestes, el 69% afirma que utilitza algun mètode anticonceptiu, però d’entre els que empren el 5% no és eficaç. La resta, el 31% diu que no utilitza cap sistema d’anticoncepció.

De les que no n’usen, el 21% diu que ho fa per motius religiosos o perquè creu que a la seva edat ja no pot quedar en estat i en alguns casos són dones majors de 40 anys que encara són fèrtils. Més de la meitat no n’empra perquè diu que no té relacions sexuals, el 14% perquè diu que no es pot quedar embarassada perquè és estèril i la resta, perquè no li importa si es queda en estat.

Sistemes poc segurs:
  • El mètode d'Ogino-Knaus és un sistema de control de la natalitat que es basa en l'abstenció de relacions sexuals durant la part del cicle menstrual en què les possibilitats de concepció són majors, que correspon a un període de 7 o 8 dies equidistant de cada dues regles.

  • Coit interromput o marxa enrera: De fet no és una pràctica anticonceptiva. Consisteix a retirar el penis de la vagina abans que es produeixi l'ejaculació. És una pràctica molt poc segura que, a més, pot dificultar les relacions sexuals.

  • La temperatura basal és la que presenta l’individu en dejú, presa immediatament després de despertar-se i abans de llevar-se, i en un ambient d'uns 20°C. En la dona presenta un traçat difàsic que, en un cicle menstrual normal, és més elevat en la fase premenstrual (per la influència de la progesterona).

  • Espermicides: són anticonceptius químics que s’administren en forma de cremes en tub, escumes en esprai i òvuls (supositoris vaginals) però que perquè resultin segurs s’han de combinar amb l’ús de preservatius o diafragmes.
L’ús d’aquests sistemes anticonceptius poc segurs depèn del nivell cultural, segons va explicar Carme Coll. En aquest sentit, les dones amb un nivell cultural més baix utilitzen amb més freqüència mètodes definitius i ineficaços.

Tot i així, cal dir que l’estudi ha fet palès que els sistemes segurs són els més emprats. Així, el preservatiu l’usen un 29% de les dones, seguit de la píndola (19%), la vasectomia (6,5%), la lligadura de trompes (5,3%), el DIU (4,7%) i el diafragma (0,4%). Pel que fa als sistemes poc segurs, el més emprat és el coit interromput (2,6%), després el mètode d’Ogino (0,6%) i, finalment, els òvuls espermicides (0,1%).

segueix-nos «